Продукти

medicinaska aparatura

laboratorni uredi

konsumativi

reaktivi

Медицинска апаратура

 • Продукти за патологоанатомични, хистологични и цитологични лаборатории
 • Тъканни процесори (хистокинети)
 • Апаратура за включване на проби в парафин, охлаждащи плочи и сушилни
 • Термостати и инкубатори
 • Стейнери
 • Системи за съхранение и архивиране на парафинови блокчета и предметни стъкла
 • Микроскопи
 • Негативоскопи
 • Стерилизатори
 • Излъчватели с бактерицидно действие

Лабораторни уреди

 • Термостати и инкубатори
 • Водни бани
 • Стерилизатори
 • Дестилатори, бидестилатори, дейонизатори
 • Хладилници, фризери, лиофилизатори
 • Измервателни уреди
 • Термометри и влагомери
 • рН-метри и кондуктометри
 • Спектрофотометри, колориметри, турбидиметри
 • Оптически инструменти
 • Микроскопи
 • Помпи
 • Анализ на частици, сита, машини за пресяване
 • Уреди за електрофореза
 • Центрофуги и цитоцентрофуги
 • Везни
 • Автоматични пипети, диспенсери

Лабораторни и медицински консумативи

 • Свързваща (включваща) среда
 • Термочувствителни хартии и аксесоари
 • Лабораторни защитни средства
 • Съдове за съхранение и пренасяне на продукти
 • Консумативи за цитология и хистология - Микротомни ножчета, предметни стъкла, инструменти
 • Продукти за филтрация и подготовка на проби
 • Пластмасови изделия
 • Общ лабораторен консуматив
 • Лабораторна стъклария
 • Консумативи за криобиология

Реактиви

 • Общолабораторни химикали и реактиви
 • Референтни материали и стандарти